Disleksi Miyim? AID

Özel Eğitim alanında geçen yirmi yıl. Bu yirmi yıl süresince Özel Eğitimin nasıl bir evrim geçirdiğini görme şansım oldu. Görev yaptığım süre içerisinde daha ağır vakalara olan ilginin, gittikçe daha hafif vakalara doğru kayma gösterdiğine şahit oldum.

Son on yıl içerisinde, Özel Eğitim alanında Özel Öğrenme Güçlüğüne olan ilginin arttığını, tanılamanın daha yetkin yapılmasına ihtiyaç olduğu bir gerçektir.

Özel Eğitimci olarak, gönüllü olarak Disleksi Derneğinde görev aldığımda bu gerçeği daha iyi gördüm. Disleksi Derneği Avrupa Disleksi Birliği (EDA) Türkiye temsilciğini yürütmektedir. EDA sayesinde, bir bireyin özel öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığını anlamanın algoritması görselleştirilebilmiştir.

Öğrenme güçlüğü normal veya normal üstü zeka düzeyine sahip çocukların farklı öğrenme alanlarında sorun yaşamasıdır. Sorun yaşanılan öğrenme alanına göre öğrenme güçlüğünün üç türü vardır. Bunlar; disleksi, diskalkuli ve disgrafidir.

Am I Dyslexia (AID) ebeveynler ve yetişkinler için tanılama yapmak için yardımcı olacak bir uygulamadır. Uygulama içindeki yerleşik kütüphane ile disleksi, disgrafi ve diskalkuli hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca 17 sorudan oluşan test ile ebeveyni olduğunuz çocuğunuzun Öğrenme Güçlüğü olup olmadığını tanılamanız için size rehberlik edecektir.

Uygulama size veya ebeveyni olduğunuz çocuğunuzun yüzde yüz oranda öğrenme güçlüğü olduğunu belirtemez. Ancak sizin veya ebeveyni olduğunuz çocuğunuzun "normal gelişim gösteren bireylere" oranla hangi alan veya alanlarda gelişim göstermesi gerektiğini net bir şekilde gösterecektir.

Türkiye ve Avustralya Eğitim Bakanlıkları'nın tanılama öncesi, tanılama ve tanılama sonrası yapılması gereken yol haritası uygulama içi kütüphanede kullanıma açıktır.

Bir uygulama geliştiricisi ve Özel Eğitimci olarak Am I Dyslexia (AID) uygulamasının özellikle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite döneminde olan bireylere eğitim hayatlarında açılması muhtemel makasları kapatabilecek bir adım olarak görmekteyim.

Uygulama Android Telefon ve Tabletleri için yazılmıştır. Avustralya ve Türkiye Google Play Store üzerinden ücretsiz ve test üzeri ücretlendirme seçeneği ile sunulacaktır. Ücretsiz versiyonda uygulama içi Öğrenme Güçlüğü Kütüphanesi, Yasal Haklar ve Yol Haritası kullanılabilir olacaktır.

Am I Dyslexia? AID

Two decades in Special Education. During these twenty years I have had the chance to see how Special Education has evolved. During my tenure, I have witnessed a gradual shift in interest from more severe cases to more mild cases.

It is a fact that in the past decade, there has been an increased interest in Special Learning Disabilities in the field of Special Education and that there is a need for more competent diagnostics.

As a Special Educator, I saw this fact better when I took part in the Dyslexia Association as a volunteer. The Dyslexia Association is the representative of the European Dyslexia Association (EDA) in Turkey. Thanks to EDA, the algorithm for understanding whether an individual has a specific learning disability has been visualized.

Learning disability is the difficulty of children with normal or above normal intelligence levels in different learning areas. There are three types of learning disabilities according to the learning area in which problems are experienced. These are dyslexia, dyscalculia and dysgraphia.

Am I Dyslexia (AID) is an app to help parents and adults to make a diagnosis. The built-in library within the app will allow you to learn more about dyslexia, dysgraphia and dyscalculia. It will also guide you to diagnose whether your child has a Learning Disability with a 17-question test.

The app cannot tell you or your child one hundred percent of the time that he/she has a learning disability. However, it will clearly show in which area or areas you or your child needs to improve compared to "individuals with normal development".

The pre-diagnostic, diagnostic and post-diagnostic roadmap of the Turkish and Australian Ministries of Education is available for use in the in-app library.

As an application developer and Special Educator, I see the Am I Dyslexia (AID) application as a step that can close the possible gaps in the educational lives of individuals in preschool, primary school, middle school, high school and university.

The application is written for Android Phones and Tablets. It will be available in Australia and Turkey via Google Play Store with free of charge and over test pricing options. In the free version, the in-app Learning Disability Library, Legal Rights and Roadmap will be available.